Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER:

  • International Society for Regional Cancer Treatment
  • Türk Cerrahi Derneği
  • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
  • Türk Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Derneği
  • Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
  • Travma ve Acil Cerrahi Derneği
  • Ege Bölgesi Cerrahi Derneği
  • İzmir Meme Hastalıkları Derneği
  • Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu
  • Endokrinolojide Diyalog Derneği